Dien Quan Media & Entertainment (357)

Sản phẩm 51-150
34 Nguyễn Thị Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

quèn (chạy nước)  

Chị Nga xoài chua được anh Trọc với anh Coconut cho đứng tên thay kêu gọi từ thiện còn làm không ạ

Nhân viên bị lừa đảo đã   7 tháng trước

Trọc khôn lắm,để tài khoản nhận tiền từ thiện đa số của người khác nha,điển hình Nga xoài chua, có cả đô và viết nữa nha quý dị