Địa ốc Khang An/KAC (3)

Sản phẩm 1-50
91 Nguyễn Hữu Cảnh Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Không nên làm việc tại công ty này.Mình khuyên chân thành cho mọi người đỡ mất thời gian

Ẩn danh (nhân viên)  

Công ty làm việc không chuyên nghiệp ,sếp hứng thì ký ,lương bổng trễ có khi hơn 1 tháng,hợp đồng lao động không chịu ký cho nhân viên,môi trường làm việc toàn người nhà nên tai mắt đầy rẫy.Từ việc nhỏ đến việc lớn đều thông qua sếp lớn,trưởng phòng,giám đốc không được quyền quyết định , đại loại có chức mà không có quyền.Bộ phận nhân sự không chăm lo đời sống của nhân viên,lây nhây kể cả hợp đồng thử việc đừng nói chi tới hợp đồng chính thức.Số liệu ,chứng từ xắp sếp lung tung .Người mới vào là coi như lãnh đạn từ A tới Z

Ẩn danh  

Văn phòng đẹp, sếp quan tâm nhân viên và hay được đi liên hoan.
Môi trường để học tập và phát triển thêm kiến thức it rất tốt, công ty có nhiều Guru

Thang máy tòa nhà hay bị hỏng, nhà vệ sinh tòa nhà cũng không được sạch sẽ