Designveloper (DSV) (123)

Dịch vụ 51-150
146 Nguyen Thai Binh District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty có rất nhiều tools hiện đại để hỗ trợ cho công việc nhưng nhân viên đéo bao giờ dùng. Ngộ lắm à nhen =)))