Designveloper (DSV) (123)

Dịch vụ 51-150
146 Nguyen Thai Binh District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty dễ dãi như công ty gia đình. Chấp nhận cho nhân viên có các mối quan hệ thân thiết với nhau (chồng là dev, vợ là qc). Thường các công ty như vậy người ngoài vô khó sống nổi.