Designveloper (DSV) (149)

Dịch vụ 51-150
146 Nguyen Thai Binh District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Sinh viên mới nhú)  

Không biết đứa đéo nào nghĩ ra vụ bun thật là hề hước này :))). Làm tụi nhân viên tối ngày đòi bun. Tuy không đòi lộ liễu mà cho bun người này lại không cho bun người kia là nó đéo support. Dm giả điên là bị miss này kia. Đéo muốn support thì nói mẹ đi. Chính cái bun này khiến bọn nhân viên ở đây thiếu trách nhiệm vcl

Ẩn danh đã   Một năm trước

Hỏi xong mà đéo cho bun là lần sau hỏi gì thì xác định đéo có đứa nào mở miệng, lũ nó sống chờ bun như c.h* chờ gì đó