Designveloper (DSV) (123)

Dịch vụ 51-150
146 Nguyen Thai Binh District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Moá ơi. công ty nát bươm toét nhất mà từng làm.
bà Lan "khủng"... khiếp thiệt.
cạn lời với công ty này luôn.

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Kể thêm nghe với bạn ơi

anti hr đã   22 ngày trước

hy vọng YEP sẽ có giải MISS THẢO MAI cho bà Lan :)))), vuiiiiiiiiii