Designveloper (DSV) (148)

Dịch vụ 51-150
146 Nguyen Thai Binh District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Dạo này HR nhiều phốt nhỉ nhưng mà cũng đúng thôi, làm ăn thì như shit mà ảo tưởng thì nhiều. Người mà ai cũng biết thì khỏi phải nhắc đến nữa. Tụi leader thì ngu ngục, skill chả có được cái bợ đít là giỏi. Full stack mà ngu đéo tả được. Tổ chức du lịch cuối năm mà đi hỏi ý kiến là đi núi hay đi biển, ủa những người chọn núi sẽ không được đi biển và những người chọn biển sẽ không được đi núi hay gì. Một lũ ngu ngục, tầm nhìn hạn hẹn. Đã là BTC thì chỉ nên tổ chức chứ đéo nên hỏi ý kiến.

Ẩn danh đã   Một năm trước

rồi ko hỏi ý kiến bạn lại nói là CÔNG TY CHUYÊN QUYỀN KO LẮNG NGHE NHÂN VIÊN

Ẩn danh đã   10 tháng trước

đính chính là công ty có lắng nghe nhưng đéo có làm thôi