Designveloper (DSV) (123)

Dịch vụ 51-150
146 Nguyen Thai Binh District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Hr ngu ngục. Phỏng vấn thì theo kiểu cho có lệ và tự khen công ty ai cũng là expert. Cơ sở vật chất thì tồi tàn mà còn dẫn đi xem như đúng rồi!!!!
Thấy toàn trẻ trâu title manager/senior thấy ớn =))))

Ẩn danh đã   24 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like