Designveloper (DSV) (149)

Dịch vụ 51-150
146 Nguyen Thai Binh District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev quèn)  

Chơi bóng bàn buổi trưa thì nên có ý thức, lúc người khác nghỉ ngơi thì kéo nhau lên nhảy, le hét như lũ điên

Ẩn danh đã   Một năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một năm trước

đứa dislike trong team bóng bàn phải không, óc đậu tụi mày