Deliveree On-Demand Logistics (219)

Sản phẩm 1-50
150 Le Thi Hong Gam District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Uis nay rãnh rỗi lại đi lượn mấy trang rì viu công ty lày :)))
Tổng quan thì chỗ nào cũng có this có that, được này mất kia thôi. Mà đọc thông tin thì thấy là cty này là cty product, cũng thuộc dạng môi trường nước ngoài nên chắc sẽ có nhiều cái hay để học, benefit đồ cũng cũng ổn áp.
Còn trẻ thì cứ thử thôi, sợ gì :)))