Deliveree On-Demand Logistics (186)

Sản phẩm 1-50
150 Le Thi Hong Gam District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Grab sẽ IPO vào ngày 2/12 tại Mỹ, sau khi đạt được thoả thuận sáp nhập với Altimeter Growth, một công ty SPAC hồi tháng 4