Deliveree On-Demand Logistics (18)

Sản phẩm 1-50
150 Le Thi Hong Gam District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

cty quá hay, ý tưởng sản phẩm bá đạo
nhân sự thì hơi bố láo, lấc cấc
sếp thì hơi ảo tưởng nhưng gây được sức mạnh cho anh em
múc