Deliveree On-Demand Logistics (18)

Sản phẩm 1-50
150 Le Thi Hong Gam District 1 Ho Chi Minh

gà mờ (lao công)  

đậu mè mới nộp cv vào khoảng 2 tuần sau HR gọi hỏi chuyện như bố đời, bề trên và làm như mình cần nó lắm tui quết định phản hồi mail ếu đi pv luôn. lồi lõm vc