Deliveree On-Demand Logistics (18)

Sản phẩm 1-50
150 Le Thi Hong Gam District 1 Ho Chi Minh

Bơ (Dev)  

Công ty này ngon mà quí dị. Lương trả cũng khá cao so với thị trường và cũng có nhiều benefits đi kèm nữa. Sếp và đồng nghiệp khá là nice rồi đó. Hồi trước làm ở cty cũ với mấy đứa Pháp chỉ muốn đấm cho chúng nó vài phát. Dù gì thì do làm cũng lâu nên muốn đổi gió cho bản thân nên tui mới nghỉ. Chứ cũng thấy hơi tiếc.