Deliveree On-Demand Logistics (18)

Sản phẩm 1-50
150 Le Thi Hong Gam District 1 Ho Chi Minh

cà hê (chưa được đứng)  

Được interview 1 lần và nhận offer nhưng mà do định hướng lại bản thân nên đành bye. Thấy lương offer đưa ra cũng đúng mình mong muốn chứ không có đi trả giá giống mấy công ty khác. Nghe nói được free nhiều thứ nên cũng thấy ham nhưng mà không có diên gòi. Đợi vài năm nữa xem sao.

Tài đã   7 tháng trước

Lương tầm khoảng nhiêu bạn?

Some one đã   4 tháng trước

Lương khoảng bao nhiêu vậy bạn