Deliveree On-Demand Logistics (18)

Sản phẩm 1-50
150 Le Thi Hong Gam District 1 Ho Chi Minh

Báo (Design)  

Chả biết công ty làm gì mà phỏng vấn cả trong form câu hỏi gửi ứng viền đến lúc phỏng vấn hết người ngày đến người kia hỏi có hút thuốc không, hút mấy điếu 1 ngày, mấy gói một tuần, hút khi nào các kiểu. Kêu gửi 1 đống info sau đó biến mất không dấu vết, không hồi âm