Deliveree On-Demand Logistics (18)

Sản phẩm 1-50
150 Le Thi Hong Gam District 1 Ho Chi Minh

Fake (Đây)  

Đã đi PV, 1 vòng gặp technical vòng 2 gặp CEO or CTO luôn trong ngày thôi.
Trc khi pv HR giải thích rõ ràng nguyện vọng cty, 2 bên thành thật, lương cũng ok, k chèn ép.
Có bao bữa trưa. Ae cũng thổi mái
Môi trường startup, đồi hỏi cày nhiều, tương lai dài hạn thì không biết.
Review mỗi năm một lần
Tùy quyết định ae, mình k cày đc nên k có duyên....