Daiko Vietnam (2)

Sản phẩm 51-150
5th floor, Itower, 49 Pham Ngoc Thach street, W.6 District 3 Ho Chi Minh

Mịn  

Lần đâu tiên thấy agency mà mọi người làm ở đó hơn 3,4 năm. Benefit tốt, văn hóa cty hơi già nên ko sáng tạo năng động lắm

Linh  

Benifit khá tốt, môi trường agency nhưng ko hề mean hay bitchy.