Khồng (Nhân viên)  

Hồi mới vào bô bô văn hoá công ty, vào rồi mới biết toàn loại vô văn hoá, thiếu kiến thức đi làm, mặt vênh váo, hay tinh tướng dù rất dốt nát. Làm việc theo cơ chế ai làm lâu hơn người đó có quyền và cơ chế bợ đít nịnh hót, trung thành như mấy *** :))) nợ lương nhưng bắt nhân viên phải thay đổi quan điểm và phải nghĩ tích cực là cuối năm tiết kiệm được một khoản do công ty giam lương :) khùng hả má