Nhân viên cũ  

Công ty chán, chậm lương nhân viên từ tháng 6 đến nay, cứ tới hạn trả lương là dời ngày nhận lương bằng 1 cái mail.
Lương tháng 8, tới 30/9 mới trả nhưng tới 30/9 thì gửi mail báo 7/10 trả vì chậm nguồn tài chính.
Ngoài lương cơ bản ra chả có phúc lợi gì, mức đóng BHXH cũng thấp.
Né gấp

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like