Aimesoft (2)

Dịch vụ 1-50
12 Dương Quảng Hàm Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (dev quèn )  

Công ty gia đình, từ giám đốc, kế toán cho đến hành chính nhân sự toàn anh chị em họ hàng con cháu. Dự án phát triển ko có quy trình chuẩn nào cả. Lead ít nói, dấu nghề.

someone (somewhere)  

Công ty khá vui vẻ, dev rất trẻ, sếp nhiệt tình.