Công Ty Cp Vòng Xanh (77)

Sản phẩm 151-500
72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

Review nổi bật

Ẩn danh  

Đây là trang review công ty mà. Các bạn review về chế độ, lương thưởng, cách quản lý chứ các bạn bóc phốt cá nhân hoặc đời tư của họ làm gì. Định làm thánh hay sao mà phán xét chuyện cá nhân của họ????

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   4 tháng trước

Hong đọc hả má, giam giảm lương đó :))) còn ép ngta nghỉ, công ty gì kì cục dị, thì nhân cách như lol ngta mới phốt

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

cà chua đã   4 tháng trước

làm tháng 10 đến tháng 7 chưa có cái bh y tế.
lương tăng giảm như sàn chứng khoán

Sad boy đã   4 tháng trước

Đồng quan điểm với bạn. Một số cá nhân không ảnh hưởng j tới miếng cơm manh áo của mình thì đừng làm ảnh hưởng đến danh dự họ. Chuyện của họ, họ muốn làm j kệ họ.

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

chướng mắt thì nói thôi, nếu không muốn bị ngta nói thì đừng làm, làm tốt việc của mình là được rồi. chắc tại việc mình còn ko làm xong nên rảnh rỗi đú đa đú đởn nên mới bị ngta nói thôi.

Ầy bì ci đi ý ép ghi đã   4 tháng trước

Đúng ời. Việc họ họ làm. Chớ ai cấm cản cho nổi. Nhưng mà nhớ dùm cái là môi trường công ty. Chớ có phải công viên hay rạp phim đâu mà mần gì mần chớ. Chướng chớt mợ. Làm teo thèm thí bà mà có được miếng nào đâu. Nên ăn lén thui công khai mà ko mời ngta ghét. Nhớ nghen chưa.

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Phụng dealer đã   4 tháng trước

Cưng triệu likeeeeeeeeeeeeeeeeee

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Muốn kêu gì thì kêu đã đề nghị xóa ❌   4 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Xoá REVIEW ĐI đã   4 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

LÀM THUÊ đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

nhân viên đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

nhân sư đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

cô bảo mẫu đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

CHồng cô bảo mẫu đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

NGuyễn PHú TRọng - chủ tịch nước đã   2 tháng trước

CHáu nói đúng vãi, tặng 1 like

Thùy OS  

Công ty chính sách tệ vl.

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like nha

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Gửi toàn thể BOD, Long,
Mấy ngày qua em biết mọi người cũng không vui vẻ gì, bản thân người bị chi nghỉ như em sau khi biết thêm nhiều việc hơn từ phía công ty cũng không vui vẻ gì

Việc a Long ép nhân viên nghỉ, đền bù chỉ 5 ngày lương tháng 8 thì có thỏa đáng không?
Vì hiện tại với số tiền đó ko đủ nuôi sống 1 gia đình và nhiều người khác cũng đang chật vật tìm việc sau khi bị cty đối xử như vậy

Khối kinh doanh luôn được ưu ái hơn khối HỖ TRỢ vì mọi người phải chinh chiến để tìm được doanh thu về?
Cho hỏi là khối Kinh doanh tự vận hành trơn tru được nếu không có khối HỖ TRỢ?
Khối kinh doanh chưa từng được nhận tiền thưởng Com? Trong khi xảy ra sai lầm trong kinh doanh thì khối HỖ TRỢ là khối bị cắt giảm lương, cắt nhân viên?

Định hướng kinh doanh sai từ BOD,
... Xem thêm team Planning còn non nớt không lường trước được việc xảy ra. Team bán sỉ để mất 1 đối tác cực kì lớn dẫn đến mọi việc như ngày hôm nay để rồi CTY quay ra đối xử với nhân viên như vậy và lấy lý do là CTY KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH?

Giờ em cũng đã bị cho nghỉ, dây dưa mãi ng ở lại cũng k vui vẻ gì. Nếu CTY vẫn dửng dưng không đền bù thỏa đáng 1 tháng lương cho những ai đã bị cho nghỉ, cắt giảm lương dẫn đến nghỉ thì EM XIN HẸN GẶP CTY TẠI PHÒNG LAO ĐỘNG Quận 5
Vì CTY khó khăn, nhưng không lẽ em không khó khăn? Cty khó khăn đến mức không thể đền bù 1 cạc hợp tình hợp lý đến như vậy?

Nếu PGĐ Long Bod nghĩ rằng chỉ cần khối kinh doanh đem về doanh thu cho cty thì em nghĩ các anh, chị còn làm việc cũng đừng hoang mang vì bị đuổi bất cứ lúc nào dù là làm lâu năm, hay cống hiến nhất

Em hy vọng chúng ta đi đến việc đền bù thỏa đáng. Em nghĩ là mọi người hiểu

Muốn kêu gì thì kêu đã   4 tháng trước

Huhu BOD k cuối đầu nhận lỗi đâu họ đang ngước mặt lên trời kìa hâhh

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Tôi cũng từng là cựu nhân viên Vòng Xanh thì thấy bạn nói đúng vãi. Không biết đường hướng, chính sách công ty như thế nào mà nhân viên khi làm đều luôn bất ổn, và thông tin từ ban giám đốc đưa xuống luôn thay đổi như một trò đùa. Các bạn nếu tham gia vào công ty này thì nên cẩn thận. Vì đây là một trải nghiệm đặc biệt rất tiêu cực.

Cựu NV VX  

Mình chỉ nói riêng cảm nhận của mình. Công ty cũng có lúc rất quan tâm đến nhân viên. Nếu nói về chế độ chi thưởng thì công ty cũng từng hỗ trợ cho tất cả các bạn lúc cận tết. Thơic điểm nhân viên mới nhiều nhưng vẫn tạo điều kiện để các bạn có thưởng tết không nhiều cũng ít. Mình là người từng rất tự hào và giới thiệu vài bạn vào làm. Tất cả đều đang còn làm hết. Nên mọi người đánh giá khách quan tý

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Lúc phát triển thì thưởng. Lúc khó khăn thì đạp đổ bát cơm NV. Vậy cũng được chắc

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Đúng là lúc cty làm nên ăn ra thì đối đãi vs nv rất tốt không ai phủ nhận điều đó hết. Nhưng lúc cty khó khăn đâu phải mng không muốn ở lại cùng cty vượt qua khó khăn đâu. Mng bị đuổi việc rồi giam lương giảm lương đi làm không biết khi nào tới lượt mình bị đuổi thì ai mà không bức xức . Nếu cty có cách giải quyết hợp lý hơn thì đã bị đem ra nói nhiều như thế rồi .

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 100000000 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1trieu like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng quá

Ẩn danh đã   4 tháng trước

rất đúng đó bạn

Ẩn danh đã   4 tháng trước

quá đúng luôn

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Chuẩn nhé cưng, 1trieu like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Phụng dealer đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike


Nhân viên bị cắt giảm (Nhân viên quèn)  

Xin gọi tên anh HỒ VĂN LONG, hay còn gọi là LONG HỒ
Cái tư cách như a mà cũng là Phó Giám Đốc hả. Cắt giảm nhân sự vô lý. Cư xử thì chợ búa, nói chuyện dài dòng ko giải quyết được vấn đề. Theo quy định nếu công ty muốn đơn phương hợp đồng thì phải báo trước 30 ngày và đền bù tối thiểu 2 tháng lương. Sáng đang đi làm thì chiều anh đưa danh sách cắt giảm và ép người ta nghỉ liền trong vòng 1-2 ngày. Và kỳ kèo chèn ép người ta nhận đền bù 1.5 tháng. Haha
Lấy lý do công ty khó khăn. Vậy chắc bọn tôi ko khăn? Nói chuyện thái độ xấc láo, tay thì chống nạnh, mặt hếch lên trời. Ko dám ra mặt mà đứng sau chống nạnh chỉ tay người đại diện gặp bọn tôi thương lượng, bọn tôi ko cần nói chuyện với nhân sự vì biết Long Hồ cố tình chèn ép nên muốn Long Hồ phải ra mặt nói chuyện cho rõ.
... Xem thêm Đừng làm kẻ núp váy người ta.
Sau này mà có cắt giảm ai thì mở luật ra đọc giùm cái. Trước khi đọc luật thì đọc cách học làm người và cách viết chữ NHÂN nha.
Công ty này vô phúc mới có được anh.

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Nói đúng lắm. Toàn làm sai xong ra lệnh nhân sự đi giải quyết. Toàn đứng đằng sau ra lệnh. Ngay cả cái Chinh cũng phải đi hốt đống rác của Long.

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 giờ trước

Ồ, lại có chuyện mới nữa

Người từng thích VX (Nv quèn)  

Bản lẻ thì không ra bán lẻ không đoàn kết. Mấy người quản lý kích cho nhân viên những SR này gây những SR khác. Giữ lại nhân việc như lol, đuổi nhân viên tốt.
Nhiều SR thái độ như shit, tỏ ra ta đây bố đời làm vậy tưởng là ngầu là thẳng thắng ai dè là mất dạy . Rồi như có con nhỏ nhân viên dẹo chảy nước, nc 1 2 câu là nó dẹo 1 lol câu rồi.
Rồi có mấy má hùa nhau nói xấu người ta xong rồi lại đi chơi thân với mấy người đó.
Nói chung cái VX này muốn tồn tại thì nhân sự phải đànhg hoàng đi đã

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Tao không thấy kích thích tinh thần ganh đua bán hàng mà là tinh thần a dua, tinh thần hơn thua, SR này khịa SR kia ghét nhau như chó. Không còn đoàn kết như trước.

Team VX đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nặc Danh (Osin sai vặt)  

Bộ phận OS đã được lên đây nhưng chứng nào tật đó không chịu sửa sai. Đã sai càng thêm sai.
Các bạn có biết rằng là các bạn đang sống vào đồng tiền của Khách hàng không? ít ra các bạn phải tôn trọng KH trước cái đã
Khách hàng họ mua hàng dĩ nhiên là họ phải tìm hiểu rõ nguồn gốc và yêu cầu của họ đối với sản phẩm. Các bạn đi mua hàng các bạn có đòi hỏi như vậy không?
Công ty là một môi trường làm việc có văn hóa, mà các bạn Online sale lại đi chửi KH bằng những lời lẽ thô tục tục tiểu như thàng l*n, này, con đ* kia,. Mình xin nhắc lại đây là công ty có văn hóa chứ không phải có động, mà các bạn dùng những lời đó.
Trưởng bộ phần thì ngồi im re, mặc cho nhân viên mình sỉ vả KH,
Thật chán chê cho một tổ chức như này
Ban BOD rất tin tưởng bộ phận OS, nhưng không đây là
... Xem thêm quyết định sai lầm. Vì người mà OS chửi chính là KH bí mật mà BOD đã nhắc đến, và hiện tại nhân viên cty cũng là sẽ là KH bí mật của NĐT cài vào.
Thật chán chê cho một cty, cho một tổ chức như này

Ai cũng được đã   2 tháng trước

Haiz. Riêng os thì có sếp lớn chống lưng. Có bê lên bê xuống bao nhiêu lần nữa thì cũng chỉ như vậy thôi. Đầu đàn ra sao thì ở dưới cũng y chang như vậy. Toàn nịnh bợ nhau làm có ra cái ôn thần gì đâu.

giấu tên đã   2 tháng trước

ôi trời, nếu cty tôn trọng khách hàng thì đã xử lý OS lâu rồi bạn ơi. 1 người thì còn nói do ghét mà hại. cái này nhiều người, nhiều bộ phận nói mà còn im ỉm thì có ô dù rồi.

Đôi giày mòn (gì cũng được)  

Phần 3 : Kết
- Sở hữu trí tuệ: Góp ý chân thành là mấy bà nào quá nhiệt tình trong công việc thì nhớ rõ ràng trong biên bản giao nhận, sở hữu cá nhân và hình ảnh làm bằng chất xám của mấy bà nha. Mình rất ủng hộ việc bạn đi làm , bạn cống hiến hết mình cho cty và bạn đóng góp nhiều idea hay cho cty với mong muốn cải thiện hiệu suất làm việc và tối ưu hóa được công việc chung . Nhưng để người khác lấy ai idea và làm free nhiều lần thì mình cảnh báo trước. Như mình có cơ hội làm việc với các bộ phận cấp thấp cũng như cấp cao thì mình thấy phòng bán lẻ là nên tránh nhất . Ngoài Quản lý bán lẻ cấp cao bất ổn , thị phi , không công tâm thì Trợ lý bán lẻ N.T.Mai Hương là người dẫn đầu cho các cuộc mâu thuẫn nhất, lấy thành quả công sức của người khác thành của mình.
... Xem thêm Nhân sự mới thì thấy người khác không biết thì lên giọng, cuộc họp nào có bà này thì nói dài lê thê vòng vòng thấy mà ghê, nói tiếng anh cũng kinh lắm , mà tiếng có tiếng không . Được cái gây xào xáo , lục đục là sở trường của người này ." Ăn đằng sống nói đằng gió "

- Phuc lợi: lúc treo tuyển dụng phỏng vấn là 1 kiểu, lúc nhận việc là trớt quớt nha . Cty ghi HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐẦY ĐỦ , LƯƠNG THÁNG 13 bla bla nhưng thiệt ra mỗi người mỗi kiểu à ko có sự thống nhất. Cty ghi làm làm theo ngày công chứ thiệt ra theo mình biết các anh chị làm showroom là giờ công không à. Mấy sếp muốn giảm lương nhưng không nói thẳng , nhân viên hỏi thì chỉ nhận 1 câu là " linh động" . Cá nhân mình thấy việc chuyển đổi sang GIỜ CÔNG LÀ KHÔNG SAI , vì nó không hiếm ở các chuỗi mà ngược lại khá phổ biến để tối ưu hóa lượng công việc . Nhưng sai là nếu cty đang khó khăn thì người lãnh đạo ở đây là CEO / CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ phải nói rõ ràng, chia sẻ, lắng nghe ý kiến nhân viên hơn là thấy chuỗi khác làm ok thì triển khai làm luôn chứ ko cho nhân viên bày tỏ. Bởi sự thay đổi này cần 1 người lãnh đạo triển khai hơn là 1 Trưởng Bộ Phận nói , vì chưa chắc rằng họ triển khai đúng 100% ý mà BOD muốn nói . Người lao động đi làm ai cũng cần tiền và với mình đó là hướng xử lý vô cùng kém chuyên nghiệp, tính rõ ràng cũng không có . Mình là nạn nhân của việc ký HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG nhưng mập mờ và không được đóng bảo hiểm suốt gần 2 năm thì các bạn nghĩ phúc lợi cty này nó tốt sao rồi.
Nhân viên thử việc mà nghỉ á , quá trình làm thì không được cấp tài khoản làm việc, công cụ chấm công thì thì việc bạn không có tiền mua thuốc uống/ trả tiền phí sinh hoạt không quan trọng bằng quy trình cty chưa xử lý nha mặc dù cty sai . (Trễ lương 1 tháng là chuyện bình thường )

- Cơ sở vật chất : Cửa hàng dột, bong tróc tường ,cầu chì điện chập bốc khói do mưa lớn , trong tương lai có 1 vài cửa hàng sập là chuyện bình thường nha . "Mình thấy Tiền nào của đó " nhưng trong tình huống này Cơ sở vật chất tỉ lệ nghịch với doanh số mong muốn . Cơ sở vật chất tệ, không an toàn cho người lao động nhưng muốn họ kiếm trăm triệu, tiền tỷ cho mình . Team Dự Án làm việc không có chuyên môn, nói chuyện trên trời ạ, cứ thích đùa với Nước, Điện, Thời Tiết lắm.

Đúc kết: Lĩnh vực xe đạp rất tiềm năng nhưng nên né cty này nha , làm không phát triển được còn gặp sự bất an từ đồng nghiệp, không thể tin tưởng được leader, bất ổn từ đường lối phía BOD , quản lý cấp cao. Bà nào vẫn muốn thực tập thì dù bộ phận nào cũng nên cân nhắc, rõ ràng , cụ thể . Trên đây là trải nghiệm của mình , 1 tấm chiếu mới hy vọng những bạn sau không bị như mình.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Mưa là trôi CH, thác nước đổ từ trần xuống :))) 10đ lun

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Mình đã từng làm công ty này và chia tay công ty sau 4 tháng làm việc. Mình khuyên thật các bạn là không nên vào cty này làm đâu hoặc nếu có làm thì cũng đừng nên quá tâm huyết. Vì cty không quan tâm nhìn nhận những gì bạn đóng góp cho cty hay là bạn đã nỗ lực thế nào đâu. Lúc mình học việc tại CN ởThủ Đức chờ CN Phạm Văn Thuận (Biên Hoà) khai trương thì mình cảm quan cty khá là ổn cho đến khi mình về CN Phạm Văn Thuận làm việc được 2 tháng thì mình đã phải xin nghỉ việc, vì CHT tạm thời không biết 1 tí gì về vận hành cửa hàng và tính tiền comission không đều nhau. NV có năng lực hay không? Không quan trọng! Quan trọng là có biết NỊNH CHT CHP hay không? Tháng cuối cùng mình làm việc tại CH doanh thu cao hơn các tháng trước đó chứng tỏ chúng mình đã rất cố gắng thế nhưng CHT đã chấm comission thua cả 1 bé đang học việc và thua xa comission các tháng trước đó. Lúc mình nhận được lương comission vì đang bị phong toả do bùng dịch nên mình đã liên hệ bạn CHT CN Phạm Văn Thuận để hỏi thì nhận được câu trả lời rất hời hợt và bạn đó còn nói “để anh lấy tiền túi ra trả cho em” câu nói cứ như là mình đi xin tiền của bạn ấy. Công Ty không biết chọn người, mọi người nên cân nhắc trước khi nộp CV vào cty nhé, về lương thưởng thì thực sự mình chẳng thấy có triển vọng đâu, các bạn làm tạm thời thì được còn làm lâu dài thì nên cân nhắc, môi trường không ổn lắm

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Mình từng làm ở đây 5 tháng, đúng như bác nói từ quản lý cấp cao đến trợ lý đều có vấn đề và thích tạo Drama .

Hok thèm ra dẻ đã   2 tháng trước

Hok bít bạn còn làm hok mà mình nói thiệt nha: bạn hay ra dẻ quá, tưởng mình là nv chính trog Diên hy công lược hả? mình chắc bạn làm cũng lâu rồi, có thể nói là lên đc CHT rồi, thì mới ra dẻ biết tận tường ngõ ngách như vậy. Mà biết thì nói cho công tâm, đừng nói theo cảm tính nha.

Gửi em TN.g.â.n đã   2 tháng trước

Cái con bé này review nhảm nhí quá. Tao làm ở đây hơn 2 năm mà chưa bao giờ thấy cty trễ lương dù chỉ là 1 ngày. Ngay trong khoảng cty khó khăn cũng chỉ hoãn lương nhưng đã trả lại rồi. Mày nghĩ trễ lương đc 1 ngày mà đc yên thân à mà ở đó trễ lương 1 tháng?

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Nhận xét hoàn toàn chính xác.

Nhân viên Võ Văn Ngân đã   2 tháng trước

Tao nhìn cái kiểu viết là tao biết con bé Ngân CHT cũ chi nhánh Võ Văn Ngân rồi, nghỉ rồi mà còn ấm ức quá hả má

không thích ghi tên đã   2 tháng trước

CTy không trễ dù chỉ 1 ngày, nhưng giảm lương và và nợ lương nha.

Đôi giày món (gì cũng được)  

Phần 2: Viết tiếp
- Hàng hóa : hàng hóa không rõ nguồn gốc , hàng kém chất lượng mà cty sản xuất ra đem bán với giá ngất ngưỡng mà trước đó không có một bộ phận thẩm định sản phẩm hay khảo sát giá cho nó . Về hiệu năng và chất lượng thua xa nhiều sản phẩm trên thị trường nhưng bị góp ý thì sẽ không nghe đâu. Nhân viên bán không được thì mang chế tài ép lương , cắt thưởng.

- Bảo hành sản phẩm: Là 1 người khách hàng từng mua sản phẩm ở đây và là cựu nhân viên thì quá trình bảo hành sản phẩm cty là 1 hệ quy chiếu mà chiếu hoài không thấy lối đi. Xét duyệt đủ kiểu , mà xét duyệt theo quy trình tui không nói nha, có quy trình rồi bị xoay vòng vòng như thường, xét duyệt cảm tính , xét phải báo anh A chị B dù đã có base và có kiểm tra lỗi .Mà được nhận làm bảo hành
... Xem thêm rồi thì phải chờ , nặng thì do anh A bận không hay kiểm tra base, do chị B bận thì chờ 1 tháng đến sang năm là chuyện bình thường . Lúc mua xe thì hứa hẹn " mua xe ở đây hư hỏng gì thì cứ mang ra đây bảo hành " mà tới lúc hư thì ối giồi ôi nhiều khi còn bị chối bỏ vì ko có hàng thay thế . Có vài ca khách mua xe về chạy té nhập viện là chuyện bình thường, xe bảo hành mang về hãng sửa thiệt ra là nhân viên làm không á mấy bà, làm mà không biết có hồi tiền cho không . Ví dụ hôm nay mua xe , mai mang xe ra vì nó bị bể bánh do cấn niềng , trục trặc kỹ thuật. Mấy bà dám lấy tiền sửa cho khách không ?Mà không lấy tiền túi ứng sửa trước thì sao xoa dịu khách , sửa vì giữ mối quan hệ với khách hàng , sửa vì không bị đánh review tệ và sửa vì làm đúng chức năng phiếu bảo hành còn hiệu lực.

- Về hình ảnh PR: cty đổ nhiều tiền để chạy quảng cáo và ngại thay đổi hướng làm khi không có hiệu quả mà vẫn chạy theo hướng cũ kĩ. Nhân viên marketing không hiểu biết sản phẩm là có nha . À có anh chị em nào xinh trai đẹp gái thì nhớ cẩn thận lời đề nghị chụp ảnh cho cty nha . Cty không có người mẫu ảnh đại diện , càng không chi tiền thuê KOL về chụp ảnh quay video đâu. Mấy hình mấy bà thấy trên MXH là lấy của khách và của nhân viên tự quay tự chụp á (Sử dụng hình ảnh trái phép)

còn tiếp...

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Từng chứng kiến việc nhờ NV quay phim chụp hình hứa hẹn thù lao, nhưng im và không nói gì cũng ko trả như đã hứa :))) nhiều khi ép NV phải đi chụp hình sp, quá tệ lun đổ tiền vào những thứ tào lao còn hình ảnh thì ko quan tâm

Đôi giày mòn (gì cũng được)  

Chiếc Review này dành cho bạn nào đang có ý định vào thực tập , tìm một cty để phát triển lâu dài thì nên cân nhắc . Sau đây là trải nghiệm đi làm của cá nhân mình , nếu ai đi ngang qua thấy đúng thì cho mình 1 like nhé. Không liên quan thì các bạn có thể lướt qua .
Phần 1: Khái quát

Thứ nhất : Về hệ thống quản lý và sơ đồ tổ chức
- Cty chuộng hào nhoáng bên ngoài, bộ máy tổ chức vòng vòng cồng kềnh , cty nhỏ nhưng quá nhiều "Trưởng bộ phận"thành ra " Ngáo quyền lực" " nhiều người nhà làm trong cty" . Ví dụ như bạn có thể bị đuổi bất kì lúc nào nếu vô tình đánh lỗi người nhà sếp . Hoặc hôm nay bạn đi làm nhưng ngày mai có thể bị khóa User bất kì lúc nào và nhận 1 cái email thôi việc ngắn gọn không đầu không đuôi " Mindset bạn không phù hợp" .
... Xem thêm Mình còn chứng kiến cả việc rõ ràng là việc làm ấy sai , cậy quyền nhưng chỉ cần 1 cuộc gọi từ cấp trên gọi xuống cho dù có sai cũng phải nhắm mắt cho qua thành đúng .
Thứ 2 :Về cách vận hành cty
- Doanh số :Cty có CEO luôn trình bày những kế hoạch kinh doanh bằng câu cửa miệng " anh muốn " và Leader truyền xuống nhân viên bằng câu " do sếp muốn " mà không cho nhân viên cấp dưới hiểu nên dễ mích lòng giữa các phòng ban và người lãnh đạo. Quan điểm cá nhân mình , khi bạn có mục tiêu, ai cũng muốn nó phải hoàn thành tốt , đạt được những gì mình kỳ vọng, để được vậy bạn hoạch định từng quá trình cho nó , đầu tư thời gian đủ cho nó và cung cấp công cụ cho nó, có thước đo cụ thể thì đó là mục tiêu rõ ràng. Nhưng những gì mình thấy từ những mục tiêu doanh số mà anh Peter Nguyễn đưa ra khá là cảm tính ," ngáo giá" không có 1 thước đo cụ thể và trình bày khá mập mờ. Thành thử tội nhân viên sale ở phòng bán lẻ lắm . Nhân viên cắm mặt chạy số mà tối ngày họp hành số má , rồi lại đi vào ngõ cụt.

- Quy trình : cty đã đưa chuyển đổi số ( mình tạm gọi là nửa mùa )bỏ 1 đống tiền để sử dụng Base cũng như đào tạo dùng Base , đã chuyển đổi công việc phần mềm base nhưng vẫn trao đổi công việc hàng ngày qua zalo . Đã lập 1 team giá sát - quy trình nhưng khi đưa xuống cửa hàng thì bị sửa tơi tả, thành thử quy trình chấm điểm team này cũng cực lắm mà cũng ẹ lắm . CEO rất ngưỡng mộ quy trình làm việc của " Thế Giới Di Động" nên bê luôn " GIÁ TRỊ CỐT LÕI " của người ta vào mà không có sự điều chỉnh nào cho phù hợp với hệ sinh thái mà mình đang kinh doanh . Quy trình vận hành không rõ ràng, bán hàng mang tính chống chế, chấp vá , giả cả nhảy lộn xộn lắm nên nhân viên ăn khiếu nại như cơm bữa.

Còn nữa....

Kẹp tóc đã   2 tháng trước

Tôi vào được 1 tháng thì bị như bác nói . Tặng bác 1 like.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

No name (NV)  

Tránh công ty này, không có bộ phận nào đàng hoàng và tốt. Làm tại đây không phát triển, bước chân vào làm sếp không có vạch định hướng, BOD có yêu cầu TBP làm cho có, qua loa. Không nên apply

OS đó thì sao (thích nhàn như TBP IT)  

Sau một thời gian chờ xem BOD hành động như thế nào thì có hơi thất vọng với cách xử lý của anh BOD.
1. có 1 bài đăng xin lỗi, chi trả cho các bạn nghỉ (1 số người) nhầm trấn an nhân viên. (nên cho like)
2. Xử lý nhân tố gây bão. mình thấy không tự nhiên mà các nhân tố này bị khá nhiều người gọi tên, chắc là cũng gây ảnh hưởng khá nhiều mới gây ra bức xúc dư luận như vậy. Nhưng dường như BOD không muốn hay không thể xử lý. vậy cũng chỉ làm nhân viên còn làm im lặng tạm thời chứ không giải được khúc mắc.
3. Kế hoạch hoạt động dường như vẫn như cũ, không hề có qui trình.
Kết : tốt nhất vẫn là né CTY Này ra nếu không muốn mất thời gian và công sức. vì các bạn sẽ làm nhiều và có làm thì cũng chỉ có Tay Chân của BOD hưởng chứ Các bạn chẳng được gì đâu.
Cơ hội
... Xem thêm nghề nghiệp : Không
Cơ hội thăng tiến : Không
Cơ hội cày như trâu : Có
Cơ hội ra đê bất chợt : Có

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Vô tư  

Tích cực lên mấy bạn ơi!nghỉ cũng đã nghỉ-làm thì cũng từng làm gặp mặt nhau chào nhau mỗi ngày rồi.vui vẻ tích cực qua ngày đi.😌😉

Vô tư 1 đã   4 tháng trước

Bác nói đúng, tặng triệu like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Đi làm kiếm tiền mưu sinh cđ ơi

Ẩn danh  

Hôm nay các bạn Online ổn không nạk. Cố giữ tinh thần bạn nhé. Rồi mai tới IT nha. IT OS cố lên. Chúng ta sẽ vượt qua

Thầy phong thủy  

Hôm nay hết review r hả mấy đứa. Thầy dạo mà không hóng được gì

IT Đã từng làm ở đây  

Mấy nay biết vụ review này và cũng đã đọc qua, nay mới có thời gian viết vài dòng.
1. Drama thì cty nào cũng có chẳng qua là sẵn đây mọi người đưa lên cho biết luôn. mà hầu như chẳng có các nào ko đúng. vậy nên xem và rút kn thay đổi cho nó tốt hơn.
2. Mọi người muốn BOD lắng nghe và xử lý để tốt cho nhân viên cũng để tốt cho CTY -> cái này thì chắc là BOD cũng thấy rồi và ít nhiều cũng đã có hướng giải quyết.
3. Xử lý các nhân tố gây bức xúc trong cty. không phải tự nhiên mà các nhân tố bị gọi tên. Muốn ngta không biết thì đừng làm. 1 ng nói có thể do người đó đố kị nhưng nhiều ng nói thì nên coi lại.
4. Chính sách điều hành của cty, chiến lược kinh doanh, và chính sách đối đãi nhân viên đang làm việc. -> cái này túm lại là NHÂN VIÊN cũng phải làm rất nhiều chứ
... Xem thêm ko phải TBP mới phải làm nhiều mà NHÂN VIÊN tới công ty để ngồi chơi, vì vậy BOD cũng phải nhìn nhận khách quan và CÔNG BẰNG với NHÂN VIÊN.
5. Năng lực nhân viên là khác nhau nên có Đánh giá đàng hoàng. không phải cứ ai nghe lời và làm theo mình thì mình ưu ái. như vậy thì cty ko thể giữ nhân tài giúp cty được
CHÀO THÂN ÁI & QUYẾT THẮNG

Lâm Gia Huy đã   4 tháng trước

Anh rất thích sếp Thiện của anh ha. Hết lòng vì công việc tận tâm lo cho nhân viên

Người lạ từng quen (NV)  

Mọi người ơi, lúc trước mình cũng bức xúc và mình đã nghỉ ở VX. Mng bức xúc cũng đã rồi, CEO cũng đã xin lỗi và nhanh chóng thanh toán khoản tiền trong lúc công ty khó khăn nhất. Từng là anh em từng là đồng nghiệp, cái nào rồi hãy bình tĩnh lại và cho qua, đừng nói qua nói lại nữa, hãy nghĩ đến những người ở lại và những người đã đi. Mình đã rời VX với một tâm thế rất vui dù cho còn nhiều điều bức xúc mình không nói ra nhưng mong mng hãy văn minh, hãy tôn trọng nơi đã từng cho chúng ta công việc, lợi ích và niềm vui. Không ai muốn cty rơi vào hoàn cảnh này. Có những người đã nghỉ nhưng các bạn vẫn cố lôi người khác và sử dụng danh nghĩa ấy thì không nên. Hãy để lại cho nhau chút tình nghĩa cuối cùng để sau này có gặp lại thì còn vui vẻ ❤️❤️

Thùy os  

Công ty đã tệ. Nv còn thiếu văn hoá.

Ẩn danh  

Công ty không khác gì chợ búa.