Công ty Cổ phần TC Advisors (28)

Sản phẩm 51-150
District 1, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty dung túng cho ngoại tình, lừa gạt trong thành viên. Giờ này ông Lâm còn không trả tiền mà công ty làm ngơ. Chúng tôi nói thì ông Hải im. Lâu lâu nhìn lại vẫn cay

none đã   2 tháng trước

vụ gì mà ông Lam ko trả tiền nhỉ, nói rõ tí đi