Công ty Cổ phần TC Advisors (28)

Sản phẩm 51-150
District 1, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Bạn từ chối công ty này hoặc đừng tốn công vào nơi này.
- Chính sách rất tạp nham, công ty sa thải người đột ngột.
- HR làm việc như hạch. Lương thưởng tính sai lên sai xuống, không nói được cho nhân viên cái gì.
-