Công ty Cổ phần TC Advisors (28)

Sản phẩm 51-150
District 1, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Tôi IT thấy cty này như phân. TGĐ cặp bồ với 1 đứa vừa chả làm được gì lại được lương cao chức to không năng lực. Tôi sẽ bóc phốt cty này