Công Ty Cổ Phần Đúc Kim Loại Kyoyo Việt Nam (1)

Sản phẩm 51-150
cụm công nghiệp Ngọc hoà, xã Ngọc hoà, Chương Mỹ, Hà Nội

Ẩn danh (Dev)  

Công ty gia đình nên né ngày tổng phải làm 10h tháng chỉ được nghỉ 3 chủ nhật môi trường toxic ninh hót như cái l