Công Nghệ Thiên Thai (7)

Outsource 1-10
31 nhà vườn 6 KĐT, Khu tập thể Tổng cục V, Thanh Trì, Hà Nội

Ẩn danh  

Cạn lời. Con người là nhân tố quyết định sự phát triển của cty, vây sao ko đối xử tốt với n.viên,trong khi lương họ là cả 1 tháng sinh hoạt,mà lại nghe lời người khác để đ hành cty.