Công Nghệ Thiên Thai (7)

Outsource 1-10
31 nhà vườn 6 KĐT, Khu tập thể Tổng cục V, Thanh Trì, Hà Nội

Ẩn danh  

Max sida,ae ai có ý định làm nên từ bỏ sớm,còn lỡ vào thì biết,lừa đào ,bùng lương của nhân viên ,thất đức sớm muộn cũng gặp báo ứng cắn lưới mà chết,sinh con ra mù mắt,câm điếc,thiểu năng.trời có mắt.

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like