Công Nghệ Thiên Thai (7)

Outsource 1-10
31 nhà vườn 6 KĐT, Khu tập thể Tổng cục V, Thanh Trì, Hà Nội

Review nổi bật

Lê Văn Hiệp  

Tại sao review của tôi,người thực việc thực lại bị xóa.nếu cty này liên hệ admin để xóa vui lòng lấy khoản phí 30 triệu.là 2 tháng lương tôi.tôi tặng admin,mong bạn công tâm.còn thời gian quá tháng 10/2020 lấy gấp 10 lần.admin hãy gửi bill chuyển tiền cho tôi xem,nếu cần lh tôi admin để lại comment tôi sẽ phản hồi.bởi vì lừa đảo phải bị phơi bày ,tôi nghĩ đó cũng là mục địch của web,và mong muốn của tất cả ae.

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   40 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   39 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   39 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   38 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   38 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   37 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   37 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   36 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   36 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   35 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   35 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   34 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   34 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   33 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   33 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   32 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   32 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   31 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   30 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   29 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Tổng Review (7)

Đang hiển thị toàn bộ review


Lê Văn Hiệp  

Tại sao review của tôi,người thực việc thực lại bị xóa.nếu cty này liên hệ admin để xóa vui lòng lấy khoản phí 30 triệu.là 2 tháng lương tôi.tôi tặng admin,mong bạn công tâm.còn thời gian quá tháng 10/2020 lấy gấp 10 lần.admin hãy gửi bill chuyển tiền cho tôi xem,nếu cần lh tôi admin để lại comment tôi sẽ phản hồi.bởi vì lừa đảo phải bị phơi bày ,tôi nghĩ đó cũng là mục địch của web,và mong muốn của tất cả ae.

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   40 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   39 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   39 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   38 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   38 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   37 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   37 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   36 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   36 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   35 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   35 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   34 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   34 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   33 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   33 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   32 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   32 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   31 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   30 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   29 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Nhân viên trẻ,toàn sinh viên,dự án 1 cái app nhỏ làm nửa năm ko xong.

Ẩn danh  

Tặng sao để phấn đấu

Ẩn danh  

Cạn lời. Con người là nhân tố quyết định sự phát triển của cty, vây sao ko đối xử tốt với n.viên,trong khi lương họ là cả 1 tháng sinh hoạt,mà lại nghe lời người khác để đ hành cty.

DEV quèn (dev đã nghĩ)  

Cty này cho 0 sao. Mọi người né ra nhé. Cty gì mà giám đốc thì bù nhìn. Nhân viên thì ngu vãi đít

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Max sida,ae ai có ý định làm nên từ bỏ sớm,còn lỡ vào thì biết,lừa đào ,bùng lương của nhân viên ,thất đức sớm muộn cũng gặp báo ứng cắn lưới mà chết,sinh con ra mù mắt,câm điếc,thiểu năng.trời có mắt.

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Môi trường nghiệp dư,thuê cái nhà ở,còn 2 phòng làm chỗ làm việc ,bừa bộn,lộn xộn.chim lợn thì nhiều.lương thì ăn chặn

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like