Concentrix Việt Nam (8)

Dịch vụ 1-10
182 Lê Đại Hành, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩn danh  

Phỏng vấn xong xuôi bảo chờ kết quả mà chả bao giờ thấy phản hồi.