Concentrix Việt Nam (8)

Dịch vụ 1-10
182 Lê Đại Hành, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tấm chiếu mới (Chưa trải)  

Ai đang làm vị trí TMĐT lazada tư vấn giúp mình với
Lương?
Thời gian break?
Có đc ăn tại chỗ?
Có được nghỉ ngơi?
Có đc ngủ trưa?
Có sd tiếng anh?
Có được tb trên 10tr?
Có lương 13?
Có teambuild k?
Có đx sd đt?