Concentrix Việt Nam (8)

Dịch vụ 1-10
182 Lê Đại Hành, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Thảo Nguyễn (Quèn)  

Đồng nghiệp thân thiện, lead cũng ổn. chỉ mỗi tội. Lương thấp như vồn. Đi làm cho cty ng ta. Nên bao nhiêu tiền lo chặn ăn trc, thì lọt xuống nhân viên còn có cháo thôi. ng ta lãi 10, trả nhân viên 3. còn khi thuê ngoài. cũng lãi 10, trả cty thuê ngoài 3. thì công ty thuê ngoài trả nhân viên chắc chưa dc 1. nói vậy đủ hiểu rồi ha.

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Tùy dự án tùy team cơ mà ép làm khổ sai, đi lamvif đam mê luôn chứ n lương thì thôi