CodeGym (75)

Sản phẩm 1-50
68 Nguyen Co Thach Nam Tu Liem Ha Noi

Minh (học viên cũ)  

giảng viên thì đéo có trình độ, trợ giảng thì vừa tốt nghiệp CG mấy tháng trước đéo xin đc việc ở lại CG làm =)) đm phông bạt vl =))

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

chắc bạn đang nói thằng Trương Tấn Hải tutor CG Đà Nẵng hả =))