Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây Bitex (24)

Sản phẩm 151-500
16 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Ẩn danh (Nhân viên quèn)  

Lương chia theo lương cứng/kpis. Trưởng phòng đăng ký KPIs tào lao xong bắt nhân viên làm, do dịch bệnh không tổ chức được một trong những KPIs ( Bạn lãnh đạo kêu dừng) xong cuối tháng cũng kêu do kpis không hoàn thành rồi trừ KPIS => trừ lương, Ũa alo, do lãnh đạo kêu dừng chứ có phải do nhân viên chậm trễ đâu.
Lãnh đạo đưa con ông cháu cha không có năng lực vào làm, hướng dẫn xong xuôi thì lãnh đạo đá mẹ người hướng dẫn.