Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây Bitex (24)

Sản phẩm 151-500
16 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Lan Chi (Chuyên viên HC)  

Công ty có nhiều chương trình văn hoá doanh nghiệp hay, nhân viên siêng năng.

VHDN đã   2 năm trước

Wao... thích há... Công ty có Văn Hóa là vui rồi...nhưng VH kiểu gì thì xem lại mới biết...

Ẩn danh đã   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   2 năm trước

Hành chánh có chuyên viên luôn à

hahahaha... đã   2 năm trước

Lan Chi vào khi nào ta ??? Em mới nghỉ gần đây em có biết ai là Lan Chi mà làm Hành Chánh đâu?

Ẩn danh đã   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   2 năm trước

Nghỉ làm rồi mà sao biết công ty có tuyển người mới hay không hay vậy?

Đéo muốn xưng tên thật đã   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike