CMC Global (540)

Dịch vụ 151-300
Lot C1A, Dich Vong Hau Cau Giay Ha Noi

Người cùng ngành IT  

Chào quí đồng nghiệp. Bạn có biết Bosch BGSV etown là một công ty vô cùng xấu xa. Hãy hạnh phúc với công ty hiện tại của bạn.
Bosch chà đạp nhân viên của họ