CMC Global (565)

Dịch vụ 151-300
Lot C1A, Dich Vong Hau Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh  

Tony lấy vợ chưa?
Viết cho đủ 20 ký tự.

Nhân viên sắp nghỉ đã   Một năm trước

Chưa nhé ! Giàu lắm zô mà hốt đi, nếu chịu được cái tính ngoa ngoắt