CMC Global (572)

Dịch vụ 151-300
Lot C1A, Dich Vong Hau Cau Giay Ha Noi

NV quèn  

Ko biết lương 3xx là cao hay thấp cho 1 năm exp vậy ae

Dev quèn đã   2 năm trước

Đơn vị nào mà chả 1 năm exp package 3xx thế. Đang rửa tiền à?

Dev cũ đã   Một năm trước

Xạo l nó quen. T trước chuyên đi phỏng vấn thay đây 4 năm + eng mới 4x thì loại fresher như m chắc 1x hết đát.