CMC Global (303)

Dịch vụ 151-300
Lot C1A, Dich Vong Hau Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev FE quèn)  

FE junior 2 salary 22,2M gross thì có ổn áp k mấy bác ?

Ẩn danh đã   2 tháng trước

bao nhiêu năm exp rồi vậy b ?

Fe quèn đã   2 tháng trước

Mình làm cỡ 2 năm