CMC Global (303)

Dịch vụ 151-300
Lot C1A, Dich Vong Hau Cau Giay Ha Noi

Cựu nhân viên (dev 2 năm)  

Công ty dùng quan hệ tiến thân để làm sếp. Không học được gì nhiều từ công nghệ đến sếp khi làm việc ở đây
Không nên vào

ddddddddd đã   2 tháng trước

lỗ ít nở hoa kinh lắm à bạn?