CMC Global (32)

Dịch vụ 151-300
Lot C1A, Dich Vong Hau Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh  

Lương xịn, sếp nice, cơ hội lên KEY rõ ràng, văn phòng đẹp.
Điểm trừ: Hơi ít gái