CMC Global (34)

Dịch vụ 151-300
Lot C1A, Dich Vong Hau Cau Giay Ha Noi

không ngủ được (nhân viên quèn)  

Cuộc đời đau khổ, trưa không cho tắt điện ngủ. Đang chuẩn bị tinh thần nghỉ cho yên thân.

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

noname đã   3 tháng trước

chuẩn quá.