Cloud Nine Solutions (17)

Dịch vụ 51-150
19 19A Cong Hoa Str, Floor 5 The Scetpa Building Tan Binh Ho Chi Minh

Người ngoài (Đứng ở ngoài)  

Nhiều người trẻ vui tính, sếp hòa đồng, công ty chứa chan tình người

Ẩn danh  

Văn phòng thoải mái.
Môi trường thân thiện.
Công việc, lương bổng ổn định, nhiều chế độ ưu đãi.
Sếp hiền, tâm lý, yêu cầu nhân viên không được OT, vì "tốn điện" :D
Sêp yêu cầu nhân viên không được OT, vì "tốn điện" :D

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Nv quèn đã đề nghị xóa ❌   3 năm trước

Mất dạy, quá ngu

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   3 năm trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike