Cloud Nine Solutions (17)

Dịch vụ 51-150
19 19A Cong Hoa Str, Floor 5 The Scetpa Building Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty qua năm không đóng bảo hiểm cho nhân viên, lương thấp, né gấp