Cloud Nine Solutions (17)

Dịch vụ 51-150
19 19A Cong Hoa Str, Floor 5 The Scetpa Building Tan Binh Ho Chi Minh

thuc tap (Nhan Su)  

Em muốn xin thực vị trí Nhân sự, mà không thấy có tin đăng tuyển.
Không biết công ty có nhận sinhv iên thực tập không ạ?
Em cảm ơn

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Đừng em, sai lầm