Cloud Nine Solutions (17)

Dịch vụ 51-150
19 19A Cong Hoa Str, Floor 5 The Scetpa Building Tan Binh Ho Chi Minh

Chả buồn nói (DM)  

Công ty trả lương, bonus bèo, môi trường làm việc chả khác gì công ty nhà nước, nhân viên thì ít, mà sếp thì đông như quân nguyên mông.

Người cũ đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like