CinnoLab (1)

Sản phẩm 1-50
District 5, Ho Chi Minh

Dev (Nhân viên)  

Công ty có môi trường làm việc tốt nhất từ trước tới giờ, tiếc là gặp khủng hoãng kinh tế nên không phát triển mạnh được.

Support CS đã   4 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like