Chubb Life Vietnam (2)

Sản phẩm 301-500
115 Nguyen Hue District 1 Ho Chi Minh

abc (xyz)  

Ae ơi. có ai làm dev ở đây chưa. cho mình ít rơ-víu với. Thanks ae.

Ẩn danh  

Giao tiếp lịch sự , trang trọng , khiến cho sự lịch thiệp trong môi trường chuyên nghiệp của bạn cải thiện rõ rệt

Lương thưởng vẫn chưa cao lắm và cần cải thiện trong tương lại và các chế độ đãi ngộ tốt hơn nữa