Suntory PepsiCo (2)

Sản phẩm 1000+
88 Dong Khoi District 1 Ho Chi Minh

Tuấn Đoàn  

có ai làm bên này rồi không cho mình biết môi trường làm việc tốt ko,lương lậu ra sao với ạ

Fake (Fake)  

Ai làm ở cty này xin chia sẻ thực trạng với ạ!