Central Group Vietnam (2)

Sản phẩm 301-500
163 Phan Dang Luu Phu Nhuan Ho Chi Minh

Candidate  

Hẹn phỏng vấn 2 vòng đã đời hẹn 2-3 ngày có kết quả chị báo, cuối cùng chờ mãi ko thấy tăm hơi đâu, thiết nghĩ nếu thực sự chuyên nghiệp thì đậu hay rớt cũng phải báo ngta 1 tiếng chứ

ẩn danh đã   4 ngày trước

Phỏng vấn vị trí gì với hỏi gì vậy bạn ơi. Lương như thế nào vậy bạn.

ẩn danh (chưa là gì)  

500 anh em cho em xin tí review về công ty với ạ